fbpx
Được thành lập năm 1908, trường Đại học Montclair (Montclair State University) nằm tại thành phố Clifton, New Jersey. Trường tổ chức các khoá học cho hệ đại học và sau đại học với khoảng 17,000 sinh viên. Montclair đào tạo hơn 250 chuyên ngành chính phụ thông qua 5 trường đại học và cao đẳng như Cao đẳng khoa học xã hội và nhân văn, Cao đẳng Khoa học và Toán học, Cao đẳng Giáo dục và Dịch vụ nhân sự, Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa thương mại.
Được thành lập năm 1908, trường Đại học Montclair (Montclair State University) nằm tại thành phố Clifton, New Jersey. Trường tổ chức các khoá học cho hệ đại học và sau đại học với khoảng 17,000 sinh viên. Montclair đào tạo hơn 250 chuyên ngành chính phụ thông qua 5 trường đại học và cao đẳng như Cao đẳng khoa học xã hội và nhân văn, Cao đẳng Khoa học và Toán học, Cao đẳng Giáo dục và Dịch vụ nhân sự, Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa thương mại.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

William Paterson University

Location: William Paterson University, Pompton Road, Wayne, NJ, USAPhone: +1 973-720-2000
Website: http://www.wpunj.edu/
Distance: 9.31 km

Montclair State University

Location: Montclair State University, Normal Avenue, Montclair, NJ, USAPhone: +1 973-655-4000
Website: https://www.montclair.edu/
Distance: 0 km

Felician University

Location: Felician University, Felician Way, Rutherford, NJ, USAPhone: +1 201-559-6000
Website: http://www.felician.edu/
Distance: 8.03 km