fbpx

Đại Học Montana, Northern (Montana State University, Northern) là học viện công lập, được thành lập năm 1929. Khuôn viên chính nằm ở Havre, Montana, các trung tâm chi nhánh tại Great Falls và Lewistown, Montana. Trường cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ. Chương trình giảng dạy từ sư phạm đến công nghệ Kỹ Thuật, chú trọng đào tạo cả nghệ thuật tự do & công nghệ. Khóa học được cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh, điều dưỡng, kỹ thuật & công nghệ cơ khí, sư phạm, khoa học tự nhiên & Nhân Văn. Bằng Cao học về tư vấn giáo dục & phát triển đào tạo cũng được cấp

Đại Học Montana, Northern (Montana State University, Northern) là học viện công lập, được thành lập năm 1929. Khuôn viên chính nằm ở Havre, Montana, các trung tâm chi nhánh tại Great Falls và Lewistown, Montana. Trường cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ. Chương trình giảng dạy từ sư phạm đến công nghệ Kỹ Thuật, chú trọng đào tạo cả nghệ thuật tự do & công nghệ. Khóa học được cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh, điều dưỡng, kỹ thuật & công nghệ cơ khí, sư phạm, khoa học tự nhiên & Nhân Văn. Bằng Cao học về tư vấn giáo dục & phát triển đào tạo cũng được cấp

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Montana State University, Northern

Location: 300 West 11th Street, Havre, MT 59501, USAPhone: +1 800.662.6132
Website: https://www.msun.edu/
Distance: 0 km