fbpx

Đại học Monash được thành lập vào năm 1958 và là một trong các trường đại học thuộc nhóm Go8 danh tiếng với hơn 50.000 sinh viên đăng ký. Trường hoạt động trong 6 địa điểm khác nhau ở Victoria, với các cơ sở tại Berwick, Caulfield, Peninsula, Clayton, Gippsland và Parkville. Monash tổ chức hàng loạt các khóa học nghệ thuật, thương mại, cơ khí, giáo dục, luật, y học và khoa học. Trường là nơi có Trường Luật và Bảo tàng nghệ thuật trong nhà tại Clayton.

Đại học Monash được thành lập vào năm 1958 và là một trong các trường đại học thuộc nhóm Go8 danh tiếng với hơn 50.000 sinh viên đăng ký. Trường hoạt động trong 6 địa điểm khác nhau ở Victoria, với các cơ sở tại Berwick, Caulfield, Peninsula, Clayton, Gippsland và Parkville. Monash tổ chức hàng loạt các khóa học nghệ thuật, thương mại, cơ khí, giáo dục, luật, y học và khoa học. Trường là nơi có Trường Luật và Bảo tàng nghệ thuật trong nhà tại Clayton.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Melbourne School of Theology MST

Location: Melbourne School of Theology, Burwood Highway, Wantirna Victoria, ÚcPhone: +61 3 9881 7800
Website: http://www.mst.edu.au/
Distance: 8.56 km

Australian Education Academy

Location: Australian Education Academy, Blissington Street, Springvale Victoria, ÚcPhone: +61 3 9547 4650
Website: http://www.aust-education.com.au/
Distance: 2.85 km

Monash College

Location: Monash College Clayton Campus, Đại học Monash, Rainforest Walk, Clayton Victoria, ÚcPhone: +61 3 9905 5261
Website: http://www.monashcollege.edu.au/
Distance: 0.67 km

Holmesglen

Location: Holmesglen Institute, Waverley Road, Glen Waverley Victoria, ÚcPhone: +61 3 9564 1555
Website: http://www.holmesglen.edu.au/
Distance: 3.23 km

Monash University

Location: Monash University, Clayton Campus, Wellington Rd, Clayton Victoria, ÚcPhone: +61 3 9905 4000
Website: http://monash.edu/
Distance: 0 km

Deakin University

Location: Deakin University Melbourne Burwood Campus, Burwood Highway, Burwood Victoria, ÚcPhone: +61 3 9244 6100
Website: http://www.deakin.edu.au/
Distance: 7.32 km