fbpx
Ban đầu được thành lập dưới tên gọi cao đẳng St. Joseph năm 1915, trường cung cấp chương trình liên thông nghệ thuật tự do hệ 2 năm. Western trở thành cao đẳng hệ 4 năm vào năm 1969 và là thành viên chính thức trực thuộc hệ thống tiểu bang Missouri năm 1977. Ngày 28/8/2005, học viện được công nhận là trường đại học, đổi tên thành đại học Missouri Western (Missouri Western State University). Missouri Western là trường cộng đồng, chuyên đào tạo cho sinh viên là những cá nhân và thành viên của đoàn thể. Western tổ chức giảng dạy cho học viên ở mọi giai đoạn trong cuộc sống, cơ hội đạt được kết quả tốt trong giờ học và xa hơn nữa thông qua việc ứng dụng nghiên cứu nhằm chuẩn bị cho họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo trong công việc, cộng đồng

Ban đầu được thành lập dưới tên gọi cao đẳng St. Joseph năm 1915, trường cung cấp chương trình liên thông nghệ thuật tự do hệ 2 năm. Western trở thành cao đẳng hệ 4 năm vào năm 1969 và là thành viên chính thức trực thuộc hệ thống tiểu bang Missouri năm 1977. Ngày 28/8/2005, học viện được công nhận là trường đại học, đổi tên thành đại học Missouri Western (Missouri Western State University). Missouri Western là trường cộng đồng, chuyên đào tạo cho sinh viên là những cá nhân và thành viên của đoàn thể. Western tổ chức giảng dạy cho học viên ở mọi giai đoạn trong cuộc sống, cơ hội đạt được kết quả tốt trong giờ học và xa hơn nữa thông qua việc ứng dụng nghiên cứu nhằm chuẩn bị cho họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo trong công việc, cộng đồng

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Missouri Western State University

Location: Missouri Western State University, Downs Drive, Saint Joseph, MO, USAPhone: +1 816-271-4200
Website: http://www.missouriwestern.edu
Distance: 0 km