fbpx
Đại học Missouri (Missouri State University) là trường công lập, được thành lập năm 1905 tại Springfield, Missouri. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, 1 bằng chuyên viên, 1 bằng tiến sỹ. Khóa học về kế toán, khoa học vật lý & sinh học, quản trị kinh doanh & quản lý, khoa học thông tin & máy tính, công nghệ kỹ thuật xây dựng, điện, công nghệ kỹ thuật truyền thông & điện tử, kỹ thuật cơ khí, xã hội học cũng được tổ chức giảng dạy. Tất cả chương trình đào tạo được cung cấp thông qua cao đẳng: văn học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, sư phạm, dịch vụ con người & y tế, vấn đề công & nhân văn, khoa học tự nhiên & ứng dụng, cao đẳng Graduate
Đại học Missouri (Missouri State University) là trường công lập, được thành lập năm 1905 tại Springfield, Missouri. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, 1 bằng chuyên viên, 1 bằng tiến sỹ. Khóa học về kế toán, khoa học vật lý & sinh học, quản trị kinh doanh & quản lý, khoa học thông tin & máy tính, công nghệ kỹ thuật xây dựng, điện, công nghệ kỹ thuật truyền thông & điện tử, kỹ thuật cơ khí, xã hội học cũng được tổ chức giảng dạy. Tất cả chương trình đào tạo được cung cấp thông qua cao đẳng: văn học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, sư phạm, dịch vụ con người & y tế, vấn đề công & nhân văn, khoa học tự nhiên & ứng dụng, cao đẳng Graduate
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Drury University

Location: Drury University, North Benton Avenue, Springfield, MO, USAPhone: +1 417-873-7879
Website: http://www.drury.edu/
Distance: 2.27 km

Missouri State University

Location: Missouri State University, S National Ave, Springfield, MO, USAPhone: +1 417-836-5000
Website: https://www.missouristate.edu/
Distance: 0 km