fbpx

Cao đẳng Mississipi (Mississippi College) là trường tư thục nghệ thuật tự do và khoa học, được thành lập năm 1826 tại Clinton, Mississippi với gần 4,900 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp 12 bằng đại học, tiến sỹ luật học, tiến sỹ lãnh đạo giáo dục trong hơn 80 lĩnh vực. Chương trình đào tạo cử nhân và khóa học cấp tốc được tổ chức giảng dạy về mỹ thuật, sinh vật học, kinh doanh, hóa học, truyền thông, nghiên cứu Cơ Đốc giáo, tiếng Anh, khoa học máy tính, ngôn ngữ nước ngoài, lịch sử & khoa học chính trị, toán học, âm nhạc, điều dưỡng, tâm lý học, vật lý.

 

Cao đẳng Mississipi (Mississippi College) là trường tư thục nghệ thuật tự do và khoa học, được thành lập năm 1826 tại Clinton, Mississippi với gần 4,900 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp 12 bằng đại học, tiến sỹ luật học, tiến sỹ lãnh đạo giáo dục trong hơn 80 lĩnh vực. Chương trình đào tạo cử nhân và khóa học cấp tốc được tổ chức giảng dạy về mỹ thuật, sinh vật học, kinh doanh, hóa học, truyền thông, nghiên cứu Cơ Đốc giáo, tiếng Anh, khoa học máy tính, ngôn ngữ nước ngoài, lịch sử & khoa học chính trị, toán học, âm nhạc, điều dưỡng, tâm lý học, vật lý.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Mississippi College

Location: Mississippi College, Capitol Street, Clinton, MS, USAPhone: +1 601-925-3000
Website: http://www.mc.edu/
Distance: 0 km