fbpx

Trường kỹ thuật Milwaukee (Milwaukee School of Engineering) là học viện tư thục, được thành lập năm 1903 tại Milwaukee, Wisconsin. Trường có cả chương trình toàn thời gian và bán thời gian với khoảng 2,468 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, bằng kép trong những lĩnh vực như kỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật sinh học phân tử, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu tim mạch, điều dưỡng, quản lý xây dựng, kỹ thuật cơ khí & điện tử, quản lý sản phẩm mới, kỹ thuật cấu trúc, hệ thống thông tin quản lý, quản lý xuất khẩu, điện tử, tin học, chương trình công nghiệp

Trường kỹ thuật Milwaukee (Milwaukee School of Engineering) là học viện tư thục, được thành lập năm 1903 tại Milwaukee, Wisconsin. Trường có cả chương trình toàn thời gian và bán thời gian với khoảng 2,468 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, bằng kép trong những lĩnh vực như kỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật sinh học phân tử, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu tim mạch, điều dưỡng, quản lý xây dựng, kỹ thuật cơ khí & điện tử, quản lý sản phẩm mới, kỹ thuật cấu trúc, hệ thống thông tin quản lý, quản lý xuất khẩu, điện tử, tin học, chương trình công nghiệp

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Milwaukee School of Engineering

Location: Milwaukee School of Engineering, North Broadway, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 414-277-7300
Website: http://www.msoe.edu/
Distance: 0 km

Marquette University

Location: Marquette University, West Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 800-222-6544
Website: http://www.marquette.edu/
Distance: 1.89 km

University of Wisconsin-Milwaukee

Location: University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 414-229-1122
Website: http://www4.uwm.edu/
Distance: 4.38 km

Milwaukee Area Technical College

Location: Milwaukee Area Technical College, West State Street, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 414-297-6282
Website: http://www.matc.edu/about/campuses/downtown/index.cfm
Distance: 1.07 km