fbpx

Đại học Midwestern (Midwestern State University) là trường nghệ thuật tự do công lập, được thành lập năm 1922 tại Wichita Falls, Texas. Học viện có 6,093 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân, cao học thông qua 6 cao đẳng: cao đẳng quản trị kinh doanh Dillard, cao đẳng sư phạm West, cao đẳng mỹ thuật Fain, cao đẳng khoa học y tế & dịch vụ con người, cao đẳng khoa học xã hội & nhân văn Prothro-Yeager, cao đẳng khoa học & toán học.

Đại học Midwestern (Midwestern State University) là trường nghệ thuật tự do công lập, được thành lập năm 1922 tại Wichita Falls, Texas. Học viện có 6,093 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân, cao học thông qua 6 cao đẳng: cao đẳng quản trị kinh doanh Dillard, cao đẳng sư phạm West, cao đẳng mỹ thuật Fain, cao đẳng khoa học y tế & dịch vụ con người, cao đẳng khoa học xã hội & nhân văn Prothro-Yeager, cao đẳng khoa học & toán học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Midwestern State University

Location: Midwestern State University, Taft Boulevard, Wichita Falls, TX, USAPhone: +1 940-397-4000
Website: http://www.msutexas.edu/
Distance: 0 km