fbpx

Cao đẳng Kỹ Thuật Midlands (Midlands Technical College) là trường công lập, hệ 2 năm, được thành lập năm 1969 tại Columbia, Nam Carolina. Học viện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trong lĩnh vực kinh doanh & dịch vụ công cộng, nghiên cứu phát triển, công nghệ kỹ thuật & chuyển giao kỹ thuật, Anh ngữ v.v. Cao đẳng kỹ thuật Midlands có gần 16,000 sinh viên. 6 cơ sở trực thuộc bao gồm cơ sở Airport, West Columbia, cơ sở Beltline, Columbia, cơ sở Harbison, Irmo, cơ sở Northeast, cơ sở Fort Jackson, căn cứ quân sự Fort Jackson và cơ sở Batesburg-Leesville

Cao đẳng Kỹ Thuật Midlands (Midlands Technical College) là trường công lập, hệ 2 năm, được thành lập năm 1969 tại Columbia, Nam Carolina. Học viện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trong lĩnh vực kinh doanh & dịch vụ công cộng, nghiên cứu phát triển, công nghệ kỹ thuật & chuyển giao kỹ thuật, Anh ngữ v.v. Cao đẳng kỹ thuật Midlands có gần 16,000 sinh viên. 6 cơ sở trực thuộc bao gồm cơ sở Airport, West Columbia, cơ sở Beltline, Columbia, cơ sở Harbison, Irmo, cơ sở Northeast, cơ sở Fort Jackson, căn cứ quân sự Fort Jackson và cơ sở Batesburg-Leesville

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Midlands Technical College

Location: Midlands Technical College - Airport Campus, Lexington Drive, West Columbia, SC, USAPhone: +1 803-738-8324
Website: http://www.midlandstech.edu/
Distance: 0 km

University of South Carolina

Location: University of South Carolina, Columbia, SC, USAPhone: +1 803-777-0169
Website: http://www.sc.edu/
Distance: 9.54 km