fbpx

Thông tin chung

Học viện nghiên cứu quốc tế Monterey (Monterey Institute of International Studies) là trường cao học tư thục tại Monterey, California. Học viện được thành lập năm 1955 với hơn 800 sinh viên theo học. Trường nổi tiếng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, kinh doanh quốc tế, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật & phiên dịch. Học viện nghiên cứu quốc tế Monterey cấp bằng cao học về nghiên cứu chính sách quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, dịch thuật, phiên dịch hội nghị. Ngoài ra, trường còn cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ chuyên ngành

Thông tin chung

Học viện nghiên cứu quốc tế Monterey (Monterey Institute of International Studies) là trường cao học tư thục tại Monterey, California. Học viện được thành lập năm 1955 với hơn 800 sinh viên theo học. Trường nổi tiếng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, kinh doanh quốc tế, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật & phiên dịch. Học viện nghiên cứu quốc tế Monterey cấp bằng cao học về nghiên cứu chính sách quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, dịch thuật, phiên dịch hội nghị. Ngoài ra, trường còn cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ chuyên ngành

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Naval Postgraduate School

Location: Naval Postgraduate School, University Circle, Monterey, CA, USAPhone: +1 831-656-2442
Website: http://www.nps.edu/
Distance: 2.06 km

Middlebury Institute of International Studies

Location: 460 Pierce Street, Monterey, California, Hoa KỳPhone: (831) 647-4166
Website: https://www.middlebury.edu/institute/
Distance: 0 km