fbpx

Cao đẳng Middle Georgia (Middle Georgia College) là trường công lập, được thành lập năm 1884 tại Cochran, Georgia. Trường cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng liên kết trong lĩnh vực kế toán, bảo dưỡng máy bay, các bộ phận ô tô, thương mại, tư Pháp hình sự, nghệ thuật tự do & khoa học, X quang, điều dưỡng, chữa bệnh bằng lao động, vật lý trị liệu, trắc địa. Ngoài ra, cao đẳng Middle Georgia còn cung cấp bằng cử nhân khoa học về quản lý hàng không. Trường có 3,444 sinh viên theo học tại các cơ sở ở Cochran, trung tâm Dublin, Eastman

Cao đẳng Middle Georgia (Middle Georgia College) là trường công lập, được thành lập năm 1884 tại Cochran, Georgia. Trường cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng liên kết trong lĩnh vực kế toán, bảo dưỡng máy bay, các bộ phận ô tô, thương mại, tư Pháp hình sự, nghệ thuật tự do & khoa học, X quang, điều dưỡng, chữa bệnh bằng lao động, vật lý trị liệu, trắc địa. Ngoài ra, cao đẳng Middle Georgia còn cung cấp bằng cử nhân khoa học về quản lý hàng không. Trường có 3,444 sinh viên theo học tại các cơ sở ở Cochran, trung tâm Dublin, Eastman

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Middle Georgia State College

Location: Middle Georgia State University, University Parkway, Macon, GA, USAPhone: +1 478-471-2700
Website: http://www.mga.edu/
Distance: 0 km

Mercer University

Location: 1501 Mercer University Drive, Macon, GA, USAPhone: +1 800-637-2378
Website: http://www.mercer.edu/
Distance: 8 km