fbpx
Đáp ứng sự bùng nổ khai thác mỏ đầu tiên ở Mỹ, Đại học công nghệ Michigan (Michigan Technological University) được thành lập năm 1885 tại Houghton, Michigan. Ban đầu, trường đào tạo kỹ sư luyện kim và khai thác. Ngày nay, đại học công nghệ Michigan cấp giấy chứng nhận, bằng tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân và bằng đào tạo liên kết trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học nhân văn và khoa học xã hội; kinh doanh và kinh tế học; tin học; kỹ thuật, lâm nghiệp và khoa học môi trường, khoa học chung; công nghệ. Trường có các ký túc xá Douglass Houghton Hall, McNair Hall và Wadsworth Hall dành cho sinh viên.

 

Đáp ứng sự bùng nổ khai thác mỏ đầu tiên ở Mỹ, Đại học công nghệ Michigan (Michigan Technological University) được thành lập năm 1885 tại Houghton, Michigan. Ban đầu, trường đào tạo kỹ sư luyện kim và khai thác. Ngày nay, đại học công nghệ Michigan cấp giấy chứng nhận, bằng tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân và bằng đào tạo liên kết trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học nhân văn và khoa học xã hội; kinh doanh và kinh tế học; tin học; kỹ thuật, lâm nghiệp và khoa học môi trường, khoa học chung; công nghệ. Trường có các ký túc xá Douglass Houghton Hall, McNair Hall và Wadsworth Hall dành cho sinh viên.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Michigan Technological University

Location: Michigan Technological University, Townsend Drive, Houghton, MI, USAPhone: +1 906-487-1885
Website: http://www.mtu.edu/
Distance: 0 km