fbpx
Trường đại học bang Michigan (Michigan State University) được thành lập vào năm 1855 và nằm ở East Lansing, Michigan. Đây là một trường đại học công lập với hơn 46.045 sinh viên trong đó 9.973 sinh viên đăng ký các chương trình sau đại học và gần 36.072 sinh viên theo học các chương trình bậc đại học. Trường bao gồm 17 chuyên khoa và cung cấp hơn 200 chương trình học. Một số chương trình cung cấp là: giáo dục đặc biệt, Kinesiology, tâm lý giáo dục, đào tạo giáo viên, liệu pháp âm nhạc, kinh doanh khách sạn, viễn thông, tư vấn, v.v…

 

Trường đại học bang Michigan (Michigan State University) được thành lập vào năm 1855 và nằm ở East Lansing, Michigan. Đây là một trường đại học công lập với hơn 46.045 sinh viên trong đó 9.973 sinh viên đăng ký các chương trình sau đại học và gần 36.072 sinh viên theo học các chương trình bậc đại học. Trường bao gồm 17 chuyên khoa và cung cấp hơn 200 chương trình học. Một số chương trình cung cấp là: giáo dục đặc biệt, Kinesiology, tâm lý giáo dục, đào tạo giáo viên, liệu pháp âm nhạc, kinh doanh khách sạn, viễn thông, tư vấn, v.v…

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Michigan State University

Location: Michigan State University, Trowbridge Rd, East Lansing, MI, USAPhone: +1 517-355-1855
Website: http://www.msu.edu/
Distance: 0 km