fbpx
Metro State là trường tổng hợp, cấp bằng cử nhân, thạc sỹ ở cơ sở Auraria tại thành phố Denver. Được thành lập năm 1965, trường có hơn 24,000 sinh viên theo học. Học viện cung cấp 54 chuyên ngành, 90 đề tài phụ, 40 chứng chỉ, bằng tuỳ chọn, thạc sỹ.

 

Metro State là trường tổng hợp, cấp bằng cử nhân, thạc sỹ ở cơ sở Auraria tại thành phố Denver. Được thành lập năm 1965, trường có hơn 24,000 sinh viên theo học. Học viện cung cấp 54 chuyên ngành, 90 đề tài phụ, 40 chứng chỉ, bằng tuỳ chọn, thạc sỹ.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Metropolitan State College of Denver

Location: Metropolitan State College of Denver, Auraria Parkway, Denver, CO, USAPhone: +1 303-556-5740
Website: https://msudenver.edu/
Distance: 0 km

University of Denver

Location: University of Denver, South University Boulevard, Denver, CO, USAPhone: +1 303-871-2000
Website: https://www.du.edu/
Distance: 8.31 km

E-Careers

Location: Sound Advice Careers, South Steele Street, Cherry Creek, Denver, Colorado, Hoa KỳPhone: + 61 284 172 2233
Website: https://www.e-careers.com.au/
Distance: 5.74 km