fbpx

Thông tin chung

Đại học Mercer (Mercer University) là trường tư thục, được thành lập năm 1833 tại Macon, Georgia với khoảng 7,300 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân và cao học trong các lĩnh vực thông qua trường cao đẳng trực thuộc: trường nghệ thuật tự do, trường sư phạm Tift, trường điều dưỡng & dược Georgia Baptist; và các trường kinh doanh – kinh tế Eugene W Stetson, trường âm nhạc Townsend, trường kỹ thuật, y, luật Walter F George, trường thần học James & Carolyn McAfee.

Thông tin chung

Đại học Mercer (Mercer University) là trường tư thục, được thành lập năm 1833 tại Macon, Georgia với khoảng 7,300 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân và cao học trong các lĩnh vực thông qua trường cao đẳng trực thuộc: trường nghệ thuật tự do, trường sư phạm Tift, trường điều dưỡng & dược Georgia Baptist; và các trường kinh doanh – kinh tế Eugene W Stetson, trường âm nhạc Townsend, trường kỹ thuật, y, luật Walter F George, trường thần học James & Carolyn McAfee.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Middle Georgia State College

Location: Middle Georgia State University, University Parkway, Macon, GA, USAPhone: +1 478-471-2700
Website: http://www.mga.edu/
Distance: 8 km

Mercer University

Location: 1501 Mercer University Drive, Macon, GA, USAPhone: +1 800-637-2378
Website: http://www.mercer.edu/
Distance: 0 km