fbpx

Viện Công nghệ Menzies nằm ở tiểu bang Victoria, Australia. Menzies cung cấp các khóa học phù hợp cho những người muốn bắt đầu sự nghiệp trong ngành nào đó cũng như cho những người đã có việc làm và muốn nâng cao kỹ năng của họ. Viện cung cấp các chương trình về ô tô, ngôn ngữ tiếng Anh, làm bánh, và Quản lý kinh doanh. Một số các khóa học này cấp Giấy chứng nhận cấp III trong Công nghệ cơ khí ô tô, Giấy chứng nhận cấp IV trong Công nghệ ô tô, Văn bằng Quản lý ô tô, Văn bằng Quản trị Kinh doanh và ESL.

Viện Công nghệ Menzies nằm ở tiểu bang Victoria, Australia. Menzies cung cấp các khóa học phù hợp cho những người muốn bắt đầu sự nghiệp trong ngành nào đó cũng như cho những người đã có việc làm và muốn nâng cao kỹ năng của họ. Viện cung cấp các chương trình về ô tô, ngôn ngữ tiếng Anh, làm bánh, và Quản lý kinh doanh. Một số các khóa học này cấp Giấy chứng nhận cấp III trong Công nghệ cơ khí ô tô, Giấy chứng nhận cấp IV trong Công nghệ ô tô, Văn bằng Quản lý ô tô, Văn bằng Quản trị Kinh doanh và ESL.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 0.78 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 5.72 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 1.97 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 1.61 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 0.95 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 0.81 km