fbpx
Memorial University of Newfoundland là một trường đại học đa ngành, là trường đại học giảng dạy và nghiên cứu hệ công lập có trụ sở tại St. John’s, Newfoundland và Labrador, Canada. Trường có nhiều chương trình bao gồm các chuyên ngành nhân chủng học; Khảo cổ học; Nghiên cứu truyền thông; Viết sáng tạo; Kinh tế; Nghiên cứu giới tính; Ngôn ngữ học; Triết học; và xã hội học. Memorial có hơn 18.500 sinh đang học trên bốn cơ sở của trường và gần 85.000 cựu sinh viên đang làm việc trên khắp thế giới.

 

Memorial University of Newfoundland là một trường đại học đa ngành, là trường đại học giảng dạy và nghiên cứu hệ công lập có trụ sở tại St. John’s, Newfoundland và Labrador, Canada. Trường có nhiều chương trình bao gồm các chuyên ngành nhân chủng học; Khảo cổ học; Nghiên cứu truyền thông; Viết sáng tạo; Kinh tế; Nghiên cứu giới tính; Ngôn ngữ học; Triết học; và xã hội học. Memorial có hơn 18.500 sinh đang học trên bốn cơ sở của trường và gần 85.000 cựu sinh viên đang làm việc trên khắp thế giới.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Memorial University of Newfoundland

Location: Memorial University of Newfoundland, Elizabeth Avenue, St. John's, Newfoundland và Labrador, Ca-na-đaPhone: +1 709-864-8000
Website: http://www.mun.ca/
Distance: 0 km

Marine Institute, Memorial University of Newfoundland

Location: Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Ridge Road, St. John's, Newfoundland và Labrador, Ca-na-đaPhone: +1 709-778-0200
Website: http://www.mi.mun.ca/
Distance: 1.43 km