fbpx

Media Makeup Academy and Agency

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0

Học viện Makeup Media được thành lập vào năm 1998 bởi Tammy Mallyon ở Adelaide, Nam Úc. Viện cung cấp các chương trình học lấy chứng chỉ, văn bằng, văn bằng cấp cao trong Dịch vụ Trang điểm, Trang điểm & Tạo phong cách cho nhiếp ảnh, Trang điểm, và Thiết kế cho Live Production, Nhà hát và Sự kiện. Hội thảo được tổ chức cho khóa học cá nhân, trang điểm cá nhân, tạo phong cách cá nhân và trang điểm cho đám cưới. Học viện cung cấp các khóa học ngắn hạn về Phương pháp phun Airbrushing, Phương pháp trang điểm nhanh Camera Ready và Giới thiệu trang điểm.

Học viện Makeup Media được thành lập vào năm 1998 bởi Tammy Mallyon ở Adelaide, Nam Úc. Viện cung cấp các chương trình học lấy chứng chỉ, văn bằng, văn bằng cấp cao trong Dịch vụ Trang điểm, Trang điểm & Tạo phong cách cho nhiếp ảnh, Trang điểm, và Thiết kế cho Live Production, Nhà hát và Sự kiện. Hội thảo được tổ chức cho khóa học cá nhân, trang điểm cá nhân, tạo phong cách cá nhân và trang điểm cho đám cưới. Học viện cung cấp các khóa học ngắn hạn về Phương pháp phun Airbrushing, Phương pháp trang điểm nhanh Camera Ready và Giới thiệu trang điểm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Location: Carnegie Mellon University, Victoria Square, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8110 9900
Website: http://www.australia.cmu.edu/
Distance: 0.5 km

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Location: AHTS Training and Education, Pirie Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8223 1818
Website: http://www.ahts.sa.edu.au/
Distance: 0.36 km

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 0.8 km

Durban International College

Location: 38 Currie Street, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: (61) 08 84107900
Website: http://www.durban.sa.edu.au/
Distance: 0.22 km

English Language School of Adelaide

Location: 43 Angas Street, Adelaide South Australia, ÚcDistance: 0.76 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 3.71 km