fbpx
McMaster University được thành lập năm 1887 tại Toronto. Năm 1930, trường được chuyển từ Toronto tới Hamilton. Với truyền thống hơn 125 năm đào tạo, Đại học McMaster có hai cơ sở trong vùng, đặt tại Burlington, Waterloo, Niagara và trung tâm thành phố Hamilton. Trường cung cấp các chương trình hàng đầu trên khắp 6 khoa trực thuộc: Trường DeGroote chuyên Kinh doanh và Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Nhân văn, Khoa học và khoa học xã hội. Trường đại học chào đón sinh viên quốc tế đến từ hơn 92 quốc gia.

 

McMaster University được thành lập năm 1887 tại Toronto. Năm 1930, trường được chuyển từ Toronto tới Hamilton. Với truyền thống hơn 125 năm đào tạo, Đại học McMaster có hai cơ sở trong vùng, đặt tại Burlington, Waterloo, Niagara và trung tâm thành phố Hamilton. Trường cung cấp các chương trình hàng đầu trên khắp 6 khoa trực thuộc: Trường DeGroote chuyên Kinh doanh và Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Nhân văn, Khoa học và khoa học xã hội. Trường đại học chào đón sinh viên quốc tế đến từ hơn 92 quốc gia.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Mohawk College

Location: Mohawk College, Fennell Avenue West, Hamilton, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 905-575-1212
Website: http://www.mohawkcollege.ca/
Distance: 3.53 km

McMaster University

Location: McMaster University, Main Street West, Hamilton, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 905-525-9140
Website: http://www.mcmaster.ca/
Distance: 0 km