fbpx

McGann International School of Dentistry (MISD)

Ngày đăng 2019-01-02
Quốc gia Indonesia
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Đại học Y khoa Penang thuộc sở hữu của Đại học Phẫu thuật Hoàng gia ở Ireland (RCSI) và Đại học Cao đẳng Dublin (UCD). Sinh viên y khoa đại học dành 2,5 năm đầu tiên để đào tạo y khoa tại Dublin và 2,5 năm trở lại Penang để hoàn thành khóa đào tạo y khoa và nhận bằng y khoa của Đại học Quốc gia Ireland. Năm 2016, PMC đã kỷ niệm 20 năm tại Malaysia – với gần 1.500 sinh viên tốt nghiệp y khoa PMC hiện đang làm việc trên khắp Malaysia. PMC cũng cung cấp các chương trình sau đại học và nghiên cứu. Hiện tại, khoảng 300-400 sinh viên Việt Nam đang theo học Chương trình Y tế Dublin.

FB : https://www.facebook.com/misddentalschool/

Đại học Y khoa Penang thuộc sở hữu của Đại học Phẫu thuật Hoàng gia ở Ireland (RCSI) và Đại học Cao đẳng Dublin (UCD). Sinh viên y khoa đại học dành 2,5 năm đầu tiên để đào tạo y khoa tại Dublin và 2,5 năm trở lại Penang để hoàn thành khóa đào tạo y khoa và nhận bằng y khoa của Đại học Quốc gia Ireland. Năm 2016, PMC đã kỷ niệm 20 năm tại Malaysia – với gần 1.500 sinh viên tốt nghiệp y khoa PMC hiện đang làm việc trên khắp Malaysia. PMC cũng cung cấp các chương trình sau đại học và nghiên cứu. Hiện tại, khoảng 300-400 sinh viên Việt Nam đang theo học Chương trình Y tế Dublin.

FB : https://www.facebook.com/misddentalschool/

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

McGann International School of Dentistry (MISD)

Location: Prima Indonesia University Campus 1, Jalan Belanga, Sei Putih Tengah, Medan City, Bắc Utara, In-đô-nê-xi-aPhone: +1 972-288-6411
Website: http://www.unprimdn.ac.id/
Distance: 0 km