fbpx

Trường Cao học Mayo (Mayo Clinic Graduate School) là học viện giáo dục tư thục tại Rochester, Minnesota, cấp bằng tiến sỹ hóa sinh lần đầu tiên vào năm 1917. Bằng tiến sỹ khoa học y sinh được cấp với trọng tâm là 1 trong 7 lĩnh vực chuyên môn: hóa sinh & sinh học phân tử, Kỹ Thuật y sinh, miễn dịch học, nghiên cứu tế bào thần kinh, liệu Pháp gen & vi-rút, dược lý học phân tử & phương pháp thử nghiệm điều trị, khoa học tịnh tiến & lâm sàng. Mayo tổ chức các chương trình nghiên cứu hệ cử nhân, nghiên cứu bổ sung, đào tạo nhà khoa học y tế.

Trường Cao học Mayo (Mayo Clinic Graduate School) là học viện giáo dục tư thục tại Rochester, Minnesota, cấp bằng tiến sỹ hóa sinh lần đầu tiên vào năm 1917. Bằng tiến sỹ khoa học y sinh được cấp với trọng tâm là 1 trong 7 lĩnh vực chuyên môn: hóa sinh & sinh học phân tử, Kỹ Thuật y sinh, miễn dịch học, nghiên cứu tế bào thần kinh, liệu Pháp gen & vi-rút, dược lý học phân tử & phương pháp thử nghiệm điều trị, khoa học tịnh tiến & lâm sàng. Mayo tổ chức các chương trình nghiên cứu hệ cử nhân, nghiên cứu bổ sung, đào tạo nhà khoa học y tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Mayo Clinic Graduate School

Location: 13400 E Shea Blvd, Scottsdale, AZ 85259, USAPhone: 480-301-8000
Website: https://www.mayo.edu/
Distance: 0 km