fbpx

Thông tin chung

Học viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) được thành lập năm 1865, nằm dọc theo phía Cambridge của lưu vực sông Charles. MIT được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường/cao đẳng New England. Những trường trực thuộc học viện cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau bao gồm: kiến trúc & quy hoạch; kỹ thuật; nhân văn, nghệ thuật, khoa học xã hội; quản lý Sloan, khoa học; khoa học & y tế Whitaker. MIT có 6 ký túc xá chu cấp chỗ ở cho sinh viên.

Thông tin chung

Học viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) được thành lập năm 1865, nằm dọc theo phía Cambridge của lưu vực sông Charles. MIT được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường/cao đẳng New England. Những trường trực thuộc học viện cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau bao gồm: kiến trúc & quy hoạch; kỹ thuật; nhân văn, nghệ thuật, khoa học xã hội; quản lý Sloan, khoa học; khoa học & y tế Whitaker. MIT có 6 ký túc xá chu cấp chỗ ở cho sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hult International Business School

Location: Hult International Business School, Education Street, Cambridge, MA, USAPhone: +1 617-746-1990
Website: http://www.hult.edu/
Distance: 2.22 km

The New England College of Optometry

Location: New England College of Optometry, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-266-2030
Website: http://www.neco.edu/
Distance: 1.1 km

Boston Graduate School of Psychoanalysis

Location: Boston Graduate School of Psychoanalysis, Beacon Street, Brookline, MA, USAPhone: +1 617-277-3915
Website: http://www.bgsp.edu/
Distance: 3.96 km

Fisher College

Location: Fisher College, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-236-8800
Website: http://www.fisher.edu/
Distance: 1.73 km

Wentworth Institute of Technology

Location: Wentworth Institute of Technology, Huntington Avenue, Boston, MA, USAPhone: +1 617-989-4590
Website: https://www.wit.edu/
Distance: 2.67 km

Emerson College

Location: Emerson College - Colonial Building, Boylston Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-824-8500
Website: http://emerson.edu/
Distance: 2.53 km