fbpx

Thông tin chung

Cao đẳng mỹ thuật Maryland Institute (Maryland Institute College of Art) là trường mỹ thuật tư thục với một cơ sở thành thị ở Baltimore, Maryland. Được thành lập năm 1826, học viện có gần 1,900 sinh viên theo học. Trường cung cấp các khóa học trong lĩnh vực lịch sử mỹ thuật, thuật làm đồ gốm, nghệ thuật cộng đồng, sáng tác văn học sáng tạo, lý luận phê bình, chính sách & văn hóa, nghiên cứu quản lý, nghệ thuật kỹ thuật số, hội họa, sản xuất hoạt hình thực nghiệm, cấu trúc, nghiên cứu giới tính, nghệ thuật chung, mỹ thuật chung, thiết kế đồ họa, minh họa, truyền thông tương tác, nghệ thuật điêu khắc liên ngành, nghiên cứu văn học, hội họa, nhiếp ảnh, in ấn, điêu khắc, chuyên ngành điện ảnh, sư phạm, video.

Thông tin chung

Cao đẳng mỹ thuật Maryland Institute (Maryland Institute College of Art) là trường mỹ thuật tư thục với một cơ sở thành thị ở Baltimore, Maryland. Được thành lập năm 1826, học viện có gần 1,900 sinh viên theo học. Trường cung cấp các khóa học trong lĩnh vực lịch sử mỹ thuật, thuật làm đồ gốm, nghệ thuật cộng đồng, sáng tác văn học sáng tạo, lý luận phê bình, chính sách & văn hóa, nghiên cứu quản lý, nghệ thuật kỹ thuật số, hội họa, sản xuất hoạt hình thực nghiệm, cấu trúc, nghiên cứu giới tính, nghệ thuật chung, mỹ thuật chung, thiết kế đồ họa, minh họa, truyền thông tương tác, nghệ thuật điêu khắc liên ngành, nghiên cứu văn học, hội họa, nhiếp ảnh, in ấn, điêu khắc, chuyên ngành điện ảnh, sư phạm, video.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Johns Hopkins Carey Business School

Location: Johns Hopkins Carey Business School, International Drive, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-234-9220
Website: http://www.carey.jhu.edu/
Distance: 3.27 km

University of Maryland, Baltimore County

Location: UMBC Physics building, Hilltop Circle, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-455-2513
Website: http://www.physics.umbc.edu/
Distance: 9.6 km

Morgan State University

Location: Morgan State University, E Cold Spring Ln, Baltimore, MD, USAPhone: +1 443-885-3333
Website: http://www.morgan.edu/
Distance: 5.15 km

Towson University

Location: Towson University, York Road, Towson, MD, USAPhone: +1 410-704-2000
Website: http://www.towson.edu/
Distance: 9.48 km

University of Maryland, Baltimore

Location: University of Maryland, Baltimore, West Lexington Street, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-706-3100
Website: http://www.umaryland.edu/
Distance: 2.06 km

Johns Hopkins University

Location: 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland, Hoa KỳPhone: 410-516-8000
Website: https://www.jhu.edu/
Distance: 2.36 km