fbpx

Cao đẳng Manhattanville (Manhattanville College) là trường nghệ thuật tự do tư thục, dành cho cả nam & nữ. Được thành lập năm 1841 tại Purchase, New York, học viện có gần 2,700 sinh viên theo học. Các phòng ban của trường bao gồm nghiên cứu Châu Phi, nghiên cứu Mỹ học, lịch sử mỹ thuật, nghiên cứu Châu Á, sinh học, hóa học, cổ điển, truyền thông, khiêu vũ & sân khấu, kinh tế học, tài chính & quản lý, giáo dục, tiếng Anh, môi trường, lịch sử, nghiên cứu nạn tàn sát & diệt chủng người Do thái của Đức quốc xã, nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu Ailen, ngôn ngữ, khoa học máy tính & toán học, nghiên cứu bảo tàng, âm nhạc, triết học, vật lý, khoa học chính trị, tâm lý học, tiếng Romance, công bằng xã hội, xã hội học, nghiên cứu Mỹ Latin, sáng tác văn học, nghiên cứu phụ nữ & thế giới tôn giáo

Cao đẳng Manhattanville (Manhattanville College) là trường nghệ thuật tự do tư thục, dành cho cả nam & nữ. Được thành lập năm 1841 tại Purchase, New York, học viện có gần 2,700 sinh viên theo học. Các phòng ban của trường bao gồm nghiên cứu Châu Phi, nghiên cứu Mỹ học, lịch sử mỹ thuật, nghiên cứu Châu Á, sinh học, hóa học, cổ điển, truyền thông, khiêu vũ & sân khấu, kinh tế học, tài chính & quản lý, giáo dục, tiếng Anh, môi trường, lịch sử, nghiên cứu nạn tàn sát & diệt chủng người Do thái của Đức quốc xã, nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu Ailen, ngôn ngữ, khoa học máy tính & toán học, nghiên cứu bảo tàng, âm nhạc, triết học, vật lý, khoa học chính trị, tâm lý học, tiếng Romance, công bằng xã hội, xã hội học, nghiên cứu Mỹ Latin, sáng tác văn học, nghiên cứu phụ nữ & thế giới tôn giáo

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Purchase College, State University of New York

Location: Purchase College, State University of New York, Anderson Hill Rd, Purchase, NY, USAPhone: +1 914-251-6000
Website: http://www.purchase.edu/
Distance: 2.11 km

Manhattanville College

Location: Manhattanville College, Purchase Street, Purchase, NY, USAPhone: +1 914-323-5464
Website: http://www.mville.edu/
Distance: 0 km