fbpx

Đại học quản lý Maharishi (Maharishi University of Management) là trường tư thục với một cơ sở khu vực nông thôn tại Fairfield, Iowa. Trường được thành lập năm 1971 với gần 1,300 sinh viên theo học. Đại học cung cấp các khóa học về kế toán, thiết kế & mỹ thuật, kinh doanh, hệ thống thông tin liên lạc & phương tiện truyền thông đại chúng, khoa học tin học, tiểu học & sư phạm trung học, văn học, âm nhạc Maharishi Gandharva Veda, khoa học Maharishi Vedic, toán học, vật lý, sinh lý học, y tế, hòa bình thế giới. Chương trình tiến sỹ về khoa học Maharishi Vedic và quản lý cũng được tổ chức đào tạo.

Đại học quản lý Maharishi (Maharishi University of Management) là trường tư thục với một cơ sở khu vực nông thôn tại Fairfield, Iowa. Trường được thành lập năm 1971 với gần 1,300 sinh viên theo học. Đại học cung cấp các khóa học về kế toán, thiết kế & mỹ thuật, kinh doanh, hệ thống thông tin liên lạc & phương tiện truyền thông đại chúng, khoa học tin học, tiểu học & sư phạm trung học, văn học, âm nhạc Maharishi Gandharva Veda, khoa học Maharishi Vedic, toán học, vật lý, sinh lý học, y tế, hòa bình thế giới. Chương trình tiến sỹ về khoa học Maharishi Vedic và quản lý cũng được tổ chức đào tạo.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Maharishi University of Management

Location: Maharishi University Of Management, North 4th Street, Fairfield, IA, USAPhone: +1 641-472-7000
Website: https://www.mum.edu/
Distance: 0 km