fbpx

Trường cao đẳng Anh ngữ Magill được thành lập năm 1990 trên bờ biển miền Trung, New South Wales. Trường cũng có một khuôn viên ở Sydney. Các khóa học bao gồm các chương trình dự bị trung học, tiếng Anh cho mục đích học tập, văn bằng về tiếp thị kinh doanh và văn bằng quản lý kinh doanh. Cơ sở vật chất bao gồm các lớp học rộng rãi với các thiết bị nghe nhìn, truy cập internet miễn phí và nhiều thứ khác.

Trường cao đẳng Anh ngữ Magill được thành lập năm 1990 trên bờ biển miền Trung, New South Wales. Trường cũng có một khuôn viên ở Sydney. Các khóa học bao gồm các chương trình dự bị trung học, tiếng Anh cho mục đích học tập, văn bằng về tiếp thị kinh doanh và văn bằng quản lý kinh doanh. Cơ sở vật chất bao gồm các lớp học rộng rãi với các thiết bị nghe nhìn, truy cập internet miễn phí và nhiều thứ khác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.45 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.1 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.27 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.37 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.61 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.79 km