fbpx

Trường quản lý Maastricht (Maastricht School of Management (MSM)) là nhà cung cấp giáo dục quản lý hàng đầu tại Hà Lan. Trường có một loạt các chương trình quản lý bao gồm 1 MBA (thạc sỹ quản trị kinh doanh), 1 MSc (thạc sỹ khoa học), 1 MBA quản trị (EMBA), 1 MBA đào tạo từ xa toàn cầu, 1 DBA (tiến sỹ quản trị kinh doanh), 1 PhD (tiến sỹ triết học). Thêm vào đó, trường quản lý Maastricht cũng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận thiết kế riêng cho chuyên gia quản lý

Trường quản lý Maastricht (Maastricht School of Management (MSM)) là nhà cung cấp giáo dục quản lý hàng đầu tại Hà Lan. Trường có một loạt các chương trình quản lý bao gồm 1 MBA (thạc sỹ quản trị kinh doanh), 1 MSc (thạc sỹ khoa học), 1 MBA quản trị (EMBA), 1 MBA đào tạo từ xa toàn cầu, 1 DBA (tiến sỹ quản trị kinh doanh), 1 PhD (tiến sỹ triết học). Thêm vào đó, trường quản lý Maastricht cũng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận thiết kế riêng cho chuyên gia quản lý

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Maastricht School of Management

Location: Maastricht School of Management, Endepolsdomein, Maastricht, NetherlandsPhone: +31 43 387 0808
Website: http://www.msm.nl/
Distance: 0 km

Maastricht University

Location: Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht, NetherlandsPhone: +31 43 388 2222
Website: http://www.maastrichtuniversity.nl/
Distance: 2.34 km