fbpx

Ludwig Maximilian University of Munich (LMU Munich), thành lập năm 1472, được công nhận là một trong những viện nghiên cứu và giáo dục hàng đầu châu Âu. Trường sở hữu một trong những hệ thống thư viện tốt nhất Đức. Sinh viên có nhiều lựa chọn học tập với 18 khoa giảng dạy các lĩnh vực bao gồm Nhân văn, Khoa học Văn hóa, Luật, Kinh tế, Khoa học Xã hội, Y tế và Khoa học Tự nhiên

Ludwig Maximilian University of Munich (LMU Munich), thành lập năm 1472, được công nhận là một trong những viện nghiên cứu và giáo dục hàng đầu châu Âu. Trường sở hữu một trong những hệ thống thư viện tốt nhất Đức. Sinh viên có nhiều lựa chọn học tập với 18 khoa giảng dạy các lĩnh vực bao gồm Nhân văn, Khoa học Văn hóa, Luật, Kinh tế, Khoa học Xã hội, Y tế và Khoa học Tự nhiên

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Munich Business School

Location: Munich Business School, Elsenheimerstraße, Munich, GermanyPhone: +49 89 5476780
Website: https://www.munich-business-school.de/
Distance: 4.47 km

Ludwig Maximilian University of Munich

Location: Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-Platz, Munich, GermanyPhone: +49 89 21800
Website: http://www.uni-muenchen.de/
Distance: 0 km

Technical University of Munich

Location: Technical University of Munich, Arcisstraße, Munich, GermanyPhone: +49 89 28901
Website: http://www.tum.de/
Distance: 0.94 km