fbpx

Thông tin chung

Đại học Loyola Chicago (Loyola University Chicago) là trường tư thục được thành lập vào năm 1870 tại Chicago, Illinois. Trường có 4 cơ sở là Lake Shore, Water Tower, trung tâm Medical tại Illinois và trung tâm John Felice Rome tại Italy. Đại học Loyola Chicago cung cấp chương trình đào tạo bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học, quản trị kinh doanh, truyền thông, sư phạm, luật, y khoa, điều dưỡng và công tác xã hội. Trường có tổng cộng hơn 15,670 sinh viên theo học.

Thông tin chung

Đại học Loyola Chicago (Loyola University Chicago) là trường tư thục được thành lập vào năm 1870 tại Chicago, Illinois. Trường có 4 cơ sở là Lake Shore, Water Tower, trung tâm Medical tại Illinois và trung tâm John Felice Rome tại Italy. Đại học Loyola Chicago cung cấp chương trình đào tạo bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học, quản trị kinh doanh, truyền thông, sư phạm, luật, y khoa, điều dưỡng và công tác xã hội. Trường có tổng cộng hơn 15,670 sinh viên theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

North Park University

Location: North Park University, West Foster Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 800-888-6728
Website: http://www.northpark.edu/
Distance: 5.09 km

Northwestern University

Location: Northwestern University, Clark Street, Evanston, IL, USAPhone: +1 847-491-3741
Website: http://www.northwestern.edu/
Distance: 6.56 km

Loyola University Chicago

Location: Loyola University Chicago, West Sheridan Road, Chicago, IL, USAPhone: 773.274.3000
Website: https://www.luc.edu/
Distance: 0 km