fbpx

Thông tin chung

Los Medanos College là một trường Cao đẳng cộng đồng công cộng ở vùngburgburg, California. Được thành lập vào năm 1974, LMC có một phần mở rộng ở Brentwood và là một phần của Khu trường Cao đẳng Cộng đồng Contra Costa.

Thông tin chung

Los Medanos College là một trường Cao đẳng cộng đồng công cộng ở vùngburgburg, California. Được thành lập vào năm 1974, LMC có một phần mở rộng ở Brentwood và là một phần của Khu trường Cao đẳng Cộng đồng Contra Costa.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Los Medanos College

Location: Los Medanos College, East Leland Road, Pittsburg, California, Hoa KỳPhone: (925) 439-2181
Website: https://www.losmedanos.edu/
Distance: 0 km