fbpx
Đại học Giáo dục Đại học và chuyên sâu Bromley nằm tại Bromley, Kent và hoạt động trong 3 cơ sở. Hiện có khoảng 8.000 sinh viên đăng ký học tại trường, trường cung cấp các kỹ năng và bằng cấp để làm việc. Các khóa học hướng nghiệp được tổ chức cho sinh viên trong các ngành Kế toán & ghi chép sổ sách, Chăm sóc động vật, Nghiên cứu/Đào tạo Kinh doanh, Xây dựng và môi trường nhân tạo, Tư vấn, Thời niên thiếu và Chăm sóc trẻ em, v.v.

 

Đại học Giáo dục Đại học và chuyên sâu Bromley nằm tại Bromley, Kent và hoạt động trong 3 cơ sở. Hiện có khoảng 8.000 sinh viên đăng ký học tại trường, trường cung cấp các kỹ năng và bằng cấp để làm việc. Các khóa học hướng nghiệp được tổ chức cho sinh viên trong các ngành Kế toán & ghi chép sổ sách, Chăm sóc động vật, Nghiên cứu/Đào tạo Kinh doanh, Xây dựng và môi trường nhân tạo, Tư vấn, Thời niên thiếu và Chăm sóc trẻ em, v.v.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Rose Bruford College

Location: Rose Bruford College of Theatre and Performance, Lamorbey House, Burnt Oak Lane, Sidcup, UKPhone: +44 20 8308 2600
Website: http://www.bruford.ac.uk/
Distance: 6.02 km

London South East College

Location: London South East Colleges, Upper Holly Hill Road, Belvedere, Vương Quốc AnhPhone: +44 1322 404000
Website: http://www.lsec.ac.uk/locations/bexley
Distance: 0 km

University of East London

Location: University of East London, University Way, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8223 3000
Website: https://www.uel.ac.uk/
Distance: 6.8 km