fbpx

London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London

Trường y học nhiệt đới & vệ sinh dịch tễ London (London School of Hygiene & Tropical Medicine) là trường y tế quốc gia công lập, học viện cao học về nghiên cứu tại Bloomsbury, London. Trường có 800 sinh viên theo học bằng tiến sỹ, thạc sỹ thông qua những phòng ban như dịch tễ học & sức khỏe dân cư, bệnh nhiệt đới & truyền nhiễm & y tế cộng đồng & chính sách. Một vài chương trình được tổ chức đào tạo là nghiên cứu dân số, nghiên cứu bệnh dịch truyền nhiễm, thống kê y tế, nghiên cứu bệnh không lây nhiễm, nghiên cứu lâm sàng, kiểm soát dịch bệnh & bệnh do sinh vật lây truyền, miễn dịch học, sinh học phân tử mầm bệnh, chính sách y tế, dịch vụ y tế, y tế môi trường & công cộng

 

Trường y học nhiệt đới & vệ sinh dịch tễ London (London School of Hygiene & Tropical Medicine) là trường y tế quốc gia công lập, học viện cao học về nghiên cứu tại Bloomsbury, London. Trường có 800 sinh viên theo học bằng tiến sỹ, thạc sỹ thông qua những phòng ban như dịch tễ học & sức khỏe dân cư, bệnh nhiệt đới & truyền nhiễm & y tế cộng đồng & chính sách. Một vài chương trình được tổ chức đào tạo là nghiên cứu dân số, nghiên cứu bệnh dịch truyền nhiễm, thống kê y tế, nghiên cứu bệnh không lây nhiễm, nghiên cứu lâm sàng, kiểm soát dịch bệnh & bệnh do sinh vật lây truyền, miễn dịch học, sinh học phân tử mầm bệnh, chính sách y tế, dịch vụ y tế, y tế môi trường & công cộng

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2.11 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.64 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 9.52 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.12 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.66 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.14 km