fbpx

London School of Commerce

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0
Trường Thương mại Luân Đôn nằm ở trung tâm Luân Đôn và rất gần Cầu Luân Đôn; trường có thêm 1 cơ sở tại Nhà Hannibal. Trường cũng được Hội đồng Kiểm định Anh kiểm định và có mối quan hệ hợp tác với Đại học Học viện Wales và Đại học John Moores Liverpool. Các khóa học khác nhau tại Trường Thương mại Luân Đôn bao gồm MBA, Quản lý Khách sạn quốc tế, Quản lý du lịch quốc tế, chương trình cơ sở Thạc sỹ, Cử nhân văn chương, Bằng cơ sở và tiếng Anh.

 

Trường Thương mại Luân Đôn nằm ở trung tâm Luân Đôn và rất gần Cầu Luân Đôn; trường có thêm 1 cơ sở tại Nhà Hannibal. Trường cũng được Hội đồng Kiểm định Anh kiểm định và có mối quan hệ hợp tác với Đại học Học viện Wales và Đại học John Moores Liverpool. Các khóa học khác nhau tại Trường Thương mại Luân Đôn bao gồm MBA, Quản lý Khách sạn quốc tế, Quản lý du lịch quốc tế, chương trình cơ sở Thạc sỹ, Cử nhân văn chương, Bằng cơ sở và tiếng Anh.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 3.05 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 8.71 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 6.2 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 3.25 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 9.99 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 3.45 km