fbpx

London School of Business and Finance

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia Vương Quốc Anh
Bằng cấpCao học, Học nghề
Xếp hạng
0.0
Trường Kinh doanh và Tài chính Luân Đôn nằm ở Luân Đôn. Trường tổ chức các chương trình sau: thạc sỹ (MBA/MIB/MSc), chương trình 2 bằng (MBA+ACCA, MBA+CIMA, MBA+CIM), chuyên nghiệp (ACCA, CIMA, CFA, CIM), dành cho quản lý (mẫu tài chính, sáp nhập & mua lại, quản lý ngân khố) cũng như giáo dục chuyên nghiệp các ngành kinh doanh, quản lý, marketing, tài chính và kế toán.

 

Trường Kinh doanh và Tài chính Luân Đôn nằm ở Luân Đôn. Trường tổ chức các chương trình sau: thạc sỹ (MBA/MIB/MSc), chương trình 2 bằng (MBA+ACCA, MBA+CIMA, MBA+CIM), chuyên nghiệp (ACCA, CIMA, CFA, CIM), dành cho quản lý (mẫu tài chính, sáp nhập & mua lại, quản lý ngân khố) cũng như giáo dục chuyên nghiệp các ngành kinh doanh, quản lý, marketing, tài chính và kế toán.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 1.48 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 7.78 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 8.06 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 1.38 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 8.23 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 1.62 km