fbpx
Đại học London Metropolitan là một trong những trường đại học tại Anh Quốc có nguồn sinh viên đa dạng nhất đến từ hàng trăm quốc gia trên thế giới. Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ bạn qua từng bước trong suốt khoá học của bạn. Bạn sẽ được gặp gỡ sinh viên từ khăp thế giới và từ nhiều nguồn gốc khác nhau, đồng thời tận hưởng vị trí học tập thuận lợi tại trung tâm London. Trường đại học hiện có rất nhiều khoá học đa dạng bao gồm Khoa học xã hội, Nghệ thuật, Kiến trúc, Truyền thông & Thiết kế, Máy tính, Công nghệ truyền thông & Toán học, Giáo dục, Nhân văn & Ngôn ngữ, Kinh doanh & Quản lý, Tài chính & Kinh tế, Khoa học Sức khoẻ và Con người, Luật và Quan hệ quốc tế. Chúng tôi cung cấp các khác học từ dự bị và đại học cho đến sau đại học, chuyên nghiệp và nghiên cứu. Các khoá học của chúng tôi rất linh hoạt với các thời điểm nhập học vào tháng Chín và tháng Giêng hàng năm.

 

Đại học London Metropolitan là một trong những trường đại học tại Anh Quốc có nguồn sinh viên đa dạng nhất đến từ hàng trăm quốc gia trên thế giới. Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ bạn qua từng bước trong suốt khoá học của bạn. Bạn sẽ được gặp gỡ sinh viên từ khăp thế giới và từ nhiều nguồn gốc khác nhau, đồng thời tận hưởng vị trí học tập thuận lợi tại trung tâm London. Trường đại học hiện có rất nhiều khoá học đa dạng bao gồm Khoa học xã hội, Nghệ thuật, Kiến trúc, Truyền thông & Thiết kế, Máy tính, Công nghệ truyền thông & Toán học, Giáo dục, Nhân văn & Ngôn ngữ, Kinh doanh & Quản lý, Tài chính & Kinh tế, Khoa học Sức khoẻ và Con người, Luật và Quan hệ quốc tế. Chúng tôi cung cấp các khác học từ dự bị và đại học cho đến sau đại học, chuyên nghiệp và nghiên cứu. Các khoá học của chúng tôi rất linh hoạt với các thời điểm nhập học vào tháng Chín và tháng Giêng hàng năm.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2.39 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 9.78 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 3.63 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 4.58 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 3.75 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 3.66 km