fbpx

London Film Academy

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Học viện Điện ảnh Luân Đôn (LFA), được thành lập vào tháng 1 năm 2002, là một trường điện ảnh phi lợi nhuận tại Luân Đôn. Trường tổ chức các khóa học sản xuất điện ảnh và biên kịch với các trình độ cấp bằng, cấp chứng chỉ và trình độ cơ sở. Trường tổ chức đào tạo thực hành cập nhật theo tiêu chuẩn điện ảnh và truyền hình trong tất cả các lĩnh vực chính của ngành sản xuất điện ảnh. Tại LFA, sinh viên được làm việc với các nhà làm phim đã giành được giải thưởng, mạng lưới quan hệ trong ngành, và những chỗ làm độc quyền. Cán bộ giáo viên và giáo viên hướng dẫn của trường tự hào nuôi dưỡng được nguồn năng lượng thân mật, mạnh mẽ và sáng tạo độc đáo trong trường, hỗ trợ việc sản xuất vì sáng kiến, phát triển chuyên nghiệp và chất lượng xuất sắc.

Học viện Điện ảnh Luân Đôn (LFA), được thành lập vào tháng 1 năm 2002, là một trường điện ảnh phi lợi nhuận tại Luân Đôn. Trường tổ chức các khóa học sản xuất điện ảnh và biên kịch với các trình độ cấp bằng, cấp chứng chỉ và trình độ cơ sở. Trường tổ chức đào tạo thực hành cập nhật theo tiêu chuẩn điện ảnh và truyền hình trong tất cả các lĩnh vực chính của ngành sản xuất điện ảnh. Tại LFA, sinh viên được làm việc với các nhà làm phim đã giành được giải thưởng, mạng lưới quan hệ trong ngành, và những chỗ làm độc quyền. Cán bộ giáo viên và giáo viên hướng dẫn của trường tự hào nuôi dưỡng được nguồn năng lượng thân mật, mạnh mẽ và sáng tạo độc đáo trong trường, hỗ trợ việc sản xuất vì sáng kiến, phát triển chuyên nghiệp và chất lượng xuất sắc.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 8.47 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 1.47 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 6.49 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 8.37 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 6.28 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 6.67 km