fbpx

London Business School, University of London

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia Vương Quốc Anh
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0
Trường Kinh doanh Luân Đôn được thành lập vào năm 1964 và trực thuộc Đại học Luân Đôn. Trường nằm trong Công viên Regents, Luân Đôn. Trường có khoảng trên 1.400 sinh viên tốt ghiệp hàng năm. Ngoài ra, các nhà quản lý cũng theo học chương trình MBA quản lý hàng năm. Chương trình cấp bằng đại học chính của trường Kinh doanh Luân Đôn là chương trình MBA 15-21 tháng. Các khóa học chính bao gồm Tài chính, Chiến lược, Marketing, Kinh tế quản lý, Kế toán quản lý, Hoạt động và Quản lý công nghệ, Dân tộc và Trách nhiệm xã hội công ty và Quản lý Hành vi tổ chức.

 

Trường Kinh doanh Luân Đôn được thành lập vào năm 1964 và trực thuộc Đại học Luân Đôn. Trường nằm trong Công viên Regents, Luân Đôn. Trường có khoảng trên 1.400 sinh viên tốt ghiệp hàng năm. Ngoài ra, các nhà quản lý cũng theo học chương trình MBA quản lý hàng năm. Chương trình cấp bằng đại học chính của trường Kinh doanh Luân Đôn là chương trình MBA 15-21 tháng. Các khóa học chính bao gồm Tài chính, Chiến lược, Marketing, Kinh tế quản lý, Kế toán quản lý, Hoạt động và Quản lý công nghệ, Dân tộc và Trách nhiệm xã hội công ty và Quản lý Hành vi tổ chức.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 3.95 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 5.34 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 2.3 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.26 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 2.07 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 2.69 km