fbpx
Đại học Loma Linda (Loma Linda University) là trường tư thục Kito giáo, được thành lập năm 1905 bởi Giáo hội tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. Trường tọa lạc tại Loma Linda, California với hơn 4,000 sinh viên theo học. Các khóa học được giảng dạy tại 8 trường trực thuộc: chuyên ngành y tế liên kết, nha khoa, y khoa, điều dưỡng, dược, y tế cộng đồng, tôn giáo, khoa học và công nghệ, nghiên cứu bậc sau đại học. Đại học Loma Linda cấp chứng chỉ hoàn thành, bằng liên kết về khoa học, tiến sỹ triết học và tiến sỹ chuyên ngành.
Đại học Loma Linda (Loma Linda University) là trường tư thục Kito giáo, được thành lập năm 1905 bởi Giáo hội tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. Trường tọa lạc tại Loma Linda, California với hơn 4,000 sinh viên theo học. Các khóa học được giảng dạy tại 8 trường trực thuộc: chuyên ngành y tế liên kết, nha khoa, y khoa, điều dưỡng, dược, y tế cộng đồng, tôn giáo, khoa học và công nghệ, nghiên cứu bậc sau đại học. Đại học Loma Linda cấp chứng chỉ hoàn thành, bằng liên kết về khoa học, tiến sỹ triết học và tiến sỹ chuyên ngành.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Loma Linda University

Location: Loma Linda University, Circle Drive, Loma Linda, CA, USAPhone: +1 909-558-1000
Website: https://home.llu.edu/
Distance: 0 km

University of Redlands

Location: University of Redlands, East Colton Avenue, Redlands, CA, USAPhone: +1 909-793-2121
Website: http://www.redlands.edu/
Distance: 8.94 km