fbpx
Đại học Lock Haven thuộc Pennsylvania (Lock Haven University of Pennsylvania) là học viện công lập, được thành lập năm 1870 như trường chuẩn quốc gia trung ương. Trường nằm ở thành phố Lock Haven, Pennsylvania với khoảng 5,100 sinh viên theo học hiện nay. Bên cạnh khuôn viên chính tại Lock Haven, học viện còn hoạt động tại cơ sở Clearfield. Đại học Lock Haven thuộc Pennsylvania tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như hóa học, thư viện, toán học, khoa học sinh học, tư pháp hình sự, giáo dục, ngoại ngữ v.v.

 

Đại học Lock Haven thuộc Pennsylvania (Lock Haven University of Pennsylvania) là học viện công lập, được thành lập năm 1870 như trường chuẩn quốc gia trung ương. Trường nằm ở thành phố Lock Haven, Pennsylvania với khoảng 5,100 sinh viên theo học hiện nay. Bên cạnh khuôn viên chính tại Lock Haven, học viện còn hoạt động tại cơ sở Clearfield. Đại học Lock Haven thuộc Pennsylvania tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như hóa học, thư viện, toán học, khoa học sinh học, tư pháp hình sự, giáo dục, ngoại ngữ v.v.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Lock Haven University of Pennsylvania

Location: Lock Haven University, North Fairview Street, Lock Haven, PA, USAPhone: +1 570-484-2027
Website: http://www.lockhaven.edu/
Distance: 0 km