fbpx

Lloyds International College

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0
Trường Cao đẳng Quốc tế Lloyds là một cơ sở tư nhân ở Ôxtrâylia. Trường tổ chức các chương trình tiếng Anh như Tiếng Anh cơ sở, Ôn thi IELTS, và Tiếng Anh học thuật. Bên cạnh đó, trường tổ chức các khóa cấp bằng hướng nghiệp như khóa cấp chứng chỉ III về Kinh doanh, cấp chứng chỉ IV về Kinh doanh, và cấp bằng về Kinh doanh. Trường nằm tại Sydney, New South Wales.

 

Trường Cao đẳng Quốc tế Lloyds là một cơ sở tư nhân ở Ôxtrâylia. Trường tổ chức các chương trình tiếng Anh như Tiếng Anh cơ sở, Ôn thi IELTS, và Tiếng Anh học thuật. Bên cạnh đó, trường tổ chức các khóa cấp bằng hướng nghiệp như khóa cấp chứng chỉ III về Kinh doanh, cấp chứng chỉ IV về Kinh doanh, và cấp bằng về Kinh doanh. Trường nằm tại Sydney, New South Wales.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.07 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.71 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.64 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.44 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.34 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.13 km