fbpx

Học viện nghệ thuật biểu diễn Liverpool (Liverpool Institute for Performing Arts) được thành lập năm 1996 tại Liverpool dưới sự bảo trợ của Sir Paul McCartney. Trường có khoảng 680 sinh viên theo học hiện nay. Học viện có nhiều khóa học giúp cho những sinh viên muốn bước vào thế giới nghệ thuật biểu diễn. Học viện nghệ thuật biểu diễn Liverpool cấp giấy chứng nhận, văn bằng, khóa học sau thạc sỹ trong lĩnh vực diễn xuất, đào tạo biểu diễn nghệ thuật, nhạc kịch, âm nhạc địa phương, kịch đương đại.

Học viện nghệ thuật biểu diễn Liverpool (Liverpool Institute for Performing Arts) được thành lập năm 1996 tại Liverpool dưới sự bảo trợ của Sir Paul McCartney. Trường có khoảng 680 sinh viên theo học hiện nay. Học viện có nhiều khóa học giúp cho những sinh viên muốn bước vào thế giới nghệ thuật biểu diễn. Học viện nghệ thuật biểu diễn Liverpool cấp giấy chứng nhận, văn bằng, khóa học sau thạc sỹ trong lĩnh vực diễn xuất, đào tạo biểu diễn nghệ thuật, nhạc kịch, âm nhạc địa phương, kịch đương đại.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Wirral Metropolitan College

Location: Wirral Metropolitan College, Old Chester Road, Bebington, Wirral, UKPhone: +44 151 643 8180
Website: https://wmc.ac.uk/
Distance: 5.16 km

Liverpool Institute for Performing Arts

Location: Liverpool Institute for Performing Arts, Mount Street, Liverpool, UKPhone: +44 151 330 3000
Website: https://www.lipa.ac.uk/
Distance: 0 km

Liverpool School of Tropical Medicine

Location: Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place, Liverpool, UKPhone: +44 151 705 3100
Website: http://www.lstmed.ac.uk/
Distance: 1.02 km

University of Liverpool - Online Higher Education

Location: University of Liverpool, Liverpool, UKPhone: +44 151 794 2000
Website: https://www.liverpool.ac.uk/
Distance: 0.83 km

City of Liverpool College

Location: The City of Liverpool College, Roscoe Street, Liverpool, Vương Quốc AnhPhone: +44 151 252 3000
Website: http://www.liv-coll.ac.uk/
Distance: 0.19 km

Liverpool Hope University

Location: Liverpool Hope University - Hope Park Campus, Liverpool, Vương Quốc AnhPhone: +44 151 291 3000
Website: http://www.hope.ac.uk/
Distance: 5.39 km