fbpx
Đại học Hope Liverpool có lịch sử từ hơn 150 năm về trước. Trường đạt được vị thế đại học vào năm 2005. Trường nằm tại Liverpool, Vương quốc Anh. Hiện có hơn 7.000 sinh viên đăng ký học tại trường. Các chương trình học tập được tổ chức trong các ngành kế toán, khoa học xã hội ứng dụng, kinh doanh, nghiên cứu thời thơ ấu và tuổi trẻ, máy tính, nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn, tội phạm học, múa, thiết kế, nghiên cứu về sự khuyết tật, kịch và nhà hát, lịch sử, sinh học con người, giáo dục trọn gói, công nghệ thông tin, luật, giải trí, v.vv…

 

Đại học Hope Liverpool có lịch sử từ hơn 150 năm về trước. Trường đạt được vị thế đại học vào năm 2005. Trường nằm tại Liverpool, Vương quốc Anh. Hiện có hơn 7.000 sinh viên đăng ký học tại trường. Các chương trình học tập được tổ chức trong các ngành kế toán, khoa học xã hội ứng dụng, kinh doanh, nghiên cứu thời thơ ấu và tuổi trẻ, máy tính, nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn, tội phạm học, múa, thiết kế, nghiên cứu về sự khuyết tật, kịch và nhà hát, lịch sử, sinh học con người, giáo dục trọn gói, công nghệ thông tin, luật, giải trí, v.vv…

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Wirral Metropolitan College

Location: Wirral Metropolitan College, Old Chester Road, Bebington, Wirral, UKPhone: +44 151 643 8180
Website: https://wmc.ac.uk/
Distance: 8.52 km

Liverpool Institute for Performing Arts

Location: Liverpool Institute for Performing Arts, Mount Street, Liverpool, UKPhone: +44 151 330 3000
Website: https://www.lipa.ac.uk/
Distance: 5.39 km

Liverpool School of Tropical Medicine

Location: Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place, Liverpool, UKPhone: +44 151 705 3100
Website: http://www.lstmed.ac.uk/
Distance: 5.46 km

University of Liverpool - Online Higher Education

Location: University of Liverpool, Liverpool, UKPhone: +44 151 794 2000
Website: https://www.liverpool.ac.uk/
Distance: 5.14 km

City of Liverpool College

Location: The City of Liverpool College, Roscoe Street, Liverpool, Vương Quốc AnhPhone: +44 151 252 3000
Website: http://www.liv-coll.ac.uk/
Distance: 5.57 km

Liverpool Hope University

Location: Liverpool Hope University - Hope Park Campus, Liverpool, Vương Quốc AnhPhone: +44 151 291 3000
Website: http://www.hope.ac.uk/
Distance: 0 km