fbpx
Cao đẳng Linton (Linton College) được thành lập năm 1985, cung cấp các khóa học nghề, giấy chứng nhận về kỹ thuật. Trường là một phần thuộc tập đoàn giáo dục Legenda, một học viện tư thục lớn nhất tại Malaysia. Tập đoàn này có chương trình giảng dạy về kỹ thuật, khảo sát địa hình, kiến trúc, xây dựng, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kinh doanh, kế toán kỹ thuật v.v ở mọi trình độ. Cao đẳng Linton cấp bằng cử nhân kỹ thuật (Hons), cơ khí, tiếp theo là cử nhân điện & điện tử.

 

Cao đẳng Linton (Linton College) được thành lập năm 1985, cung cấp các khóa học nghề, giấy chứng nhận về kỹ thuật. Trường là một phần thuộc tập đoàn giáo dục Legenda, một học viện tư thục lớn nhất tại Malaysia. Tập đoàn này có chương trình giảng dạy về kỹ thuật, khảo sát địa hình, kiến trúc, xây dựng, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kinh doanh, kế toán kỹ thuật v.v ở mọi trình độ. Cao đẳng Linton cấp bằng cử nhân kỹ thuật (Hons), cơ khí, tiếp theo là cử nhân điện & điện tử.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Linton University College

Location: Linton University College, Persiaran Utl, Kampung Gebok Batu 12, Mantin, Negeri Sembilan, Ma-lai-xi-aPhone: +60 6-758 7888
Website: http://www.linton.edu.my/
Distance: 0 km