Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Chu Hai College of Higher Education

  Location: Chu Hai College of Higher Education, Tuen Mun, Hong KongPhone: +852 2408 9928
  Website: http://www.chuhai.edu.hk/
  Distance: 3.83 km

  Lingnan University

  Location: Lingnan University, Castle Peak Road, Tuen Mun, Hong KongPhone: +852 2616 8888
  Website: http://www.ln.edu.hk/
  Distance: 0 km