fbpx

Đại học Lindenwood (Lindenwood University) là học viện nghệ thuật tự do tư thục, được thành lập năm 1827 ở trung tâm St. Charles, Missouri. Lindenwood có các cơ sở tại Wentzville, O’Fallon, thành phố St. Louis, Westport, Weldon Spring, Belleville, Daniel Boone, Cultural Center, North County, South County, Lincoln County. Với gần 14,500 sinh viên theo học, trường cấp bằng cử nhân, cao học. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua các trường: nghiên cứu Mỹ học, doanh nghiệp & kinh doanh, truyền thông, giáo dục, nghệ thuật buổi diễn & mỹ thuật, dịch vụ nhân sinh, khoa học & nhân văn

Đại học Lindenwood (Lindenwood University) là học viện nghệ thuật tự do tư thục, được thành lập năm 1827 ở trung tâm St. Charles, Missouri. Lindenwood có các cơ sở tại Wentzville, O’Fallon, thành phố St. Louis, Westport, Weldon Spring, Belleville, Daniel Boone, Cultural Center, North County, South County, Lincoln County. Với gần 14,500 sinh viên theo học, trường cấp bằng cử nhân, cao học. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua các trường: nghiên cứu Mỹ học, doanh nghiệp & kinh doanh, truyền thông, giáo dục, nghệ thuật buổi diễn & mỹ thuật, dịch vụ nhân sinh, khoa học & nhân văn

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Lindenwood University

Location: Lindenwood University, South Kingshighway Street, Saint Charles, MO, USAPhone: +1 636-949-4949
Website: http://www.lindenwood.edu/
Distance: 0 km