fbpx
Đại học Limkokwing, được thành lập vào năm 1991 là một trường Đại học quốc tế với sự hiện diện toàn cầu trên 3 châu lục. Trường có 30.000 sinh viên bao gồm cả sinh viên quốc tế đến từ gần 150 quốc gia. Trường cung cấp một loạt các chương trình thông qua sáu khoa – Đổi mới thiết kế, Sáng tạo đa phương tiện, Giao tiếp, Truyền thông và Phát thanh truyền hình, Công nghệ Thông tin & Máy tính, Quản lý kinh doanh và Toàn cầu hóa và Kiến trúc và Môi trường nhân tạo. Trường cam kết cung cấp giáo dục trên toàn thế giới qua 12 cơ sở ở Botswana, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lesotho, Malaysia, Swaziland và Vương quốc Anh.

 

Đại học Limkokwing, được thành lập vào năm 1991 là một trường Đại học quốc tế với sự hiện diện toàn cầu trên 3 châu lục. Trường có 30.000 sinh viên bao gồm cả sinh viên quốc tế đến từ gần 150 quốc gia. Trường cung cấp một loạt các chương trình thông qua sáu khoa – Đổi mới thiết kế, Sáng tạo đa phương tiện, Giao tiếp, Truyền thông và Phát thanh truyền hình, Công nghệ Thông tin & Máy tính, Quản lý kinh doanh và Toàn cầu hóa và Kiến trúc và Môi trường nhân tạo. Trường cam kết cung cấp giáo dục trên toàn thế giới qua 12 cơ sở ở Botswana, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lesotho, Malaysia, Swaziland và Vương quốc Anh.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Limkokwing University Phnom Penh

Location: Limkokwing University of Creative Technology, Street 1986, Phnom Penh, CambodiaPhone: +855 23 995 733
Website: https://www.limkokwing.net/cambodia/
Distance: 0 km

Limkokwing University of Creative Technology

Location: Limkokwing University of Creative Technology, Street 1986, Phnôm Pênh, Cam-pu-chiaPhone: +855 23 995 733
Website: http://www.limkokwing.edu.kh
Distance: 0 km