fbpx

Đại Học Leiden (Leiden University) được thành lập năm 1571, là đại học đầu tiên tại Hà Lan, một trong những trường nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu. Vị trí như vậy đã giúp sinh viên tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong việc ứng dụng kiến thức chuyên ngành và thực hiện các chức năng ngoài trường đào tạo. Đại học Leiden cung cấp một số khóa học như y tế, nghệ thuật v.v ở các trình độ. Học viện là thành viên của Liên hiệp các trường đại học nghiên cứu Châu Âu và không ngừng phấn đấu đổi mới trong một môi trường thay đổi liên tục.

Đại Học Leiden (Leiden University) được thành lập năm 1571, là đại học đầu tiên tại Hà Lan, một trong những trường nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu. Vị trí như vậy đã giúp sinh viên tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong việc ứng dụng kiến thức chuyên ngành và thực hiện các chức năng ngoài trường đào tạo. Đại học Leiden cung cấp một số khóa học như y tế, nghệ thuật v.v ở các trình độ. Học viện là thành viên của Liên hiệp các trường đại học nghiên cứu Châu Âu và không ngừng phấn đấu đổi mới trong một môi trường thay đổi liên tục.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Webster University, Netherlands

Location: Webster Leiden Campus, Boommarkt, Leiden, NetherlandsPhone: +31 71 516 8000
Website: http://www.webster.nl/
Distance: 0.39 km

Leiden University

Location: Leiden University, Rapenburg, Leiden, NetherlandsPhone: +31 71 527 2727
Website: https://www.universiteitleiden.nl/
Distance: 0 km