fbpx

Leibniz University of Hannover được thành lập năm 1831 là một cơ sở giáo dục đặt tại Úc. Trường có 9 khoa với hơn 160 khóa học chính quy và tại chức. Trường mang đến hơn 90 lựa chọn học tập và có hơn 25.000 sinh viên chọn học các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, luật, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế

Leibniz University of Hannover được thành lập năm 1831 là một cơ sở giáo dục đặt tại Úc. Trường có 9 khoa với hơn 160 khóa học chính quy và tại chức. Trường mang đến hơn 90 lựa chọn học tập và có hơn 25.000 sinh viên chọn học các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, luật, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hannover Medical School

Location: Hannover Medical School, Women's Clinic Obstetrics, Carl-Neuberg-Straße, Hanover, GermanyPhone: +49 511 5320
Website: https://www.mh-hannover.de
Distance: 6 km

Leibniz University of Hannover

Location: Leibniz Universität Hannover, Welfengarten, Hanover, GermanyPhone: +49 511 7620
Website: http://www.uni-hannover.de/
Distance: 0 km