fbpx

Đại học City, New York (City University of New York) được thành lập năm 1847, là trường công lập nghệ thuật tự do, tổng hợp, hợp tác đào tạo với hơn 90 chương trình cử nhân và cao học, chuyên ngành. Cao đẳng Lehman (Lehman College) được thành lập dưới tên gọi đại học City ở New York vào 1/7/1968. Hiện tại, trường có gần 10,800 sinh viên theo học. Khóa học cử nhân và cao học được tổ chức đào tạo thông qua 4 đơn vị giảng dạy là giáo dục thường xuyên & dành cho người đi làm, nghệ thuật & nhân văn, giáo dục, khoa học xã hội & tự nhiên.

Đại học City, New York (City University of New York) được thành lập năm 1847, là trường công lập nghệ thuật tự do, tổng hợp, hợp tác đào tạo với hơn 90 chương trình cử nhân và cao học, chuyên ngành. Cao đẳng Lehman (Lehman College) được thành lập dưới tên gọi đại học City ở New York vào 1/7/1968. Hiện tại, trường có gần 10,800 sinh viên theo học. Khóa học cử nhân và cao học được tổ chức đào tạo thông qua 4 đơn vị giảng dạy là giáo dục thường xuyên & dành cho người đi làm, nghệ thuật & nhân văn, giáo dục, khoa học xã hội & tự nhiên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 9 km

Monroe College

Location: Monroe College, Jerome Avenue, Bronx, NY, USAPhone: +1 800-556-6676
Website: http://www.monroecollege.edu/
Distance: 1.14 km

Lehman College of The City University of New York

Location: 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468, United StatesPhone: +1 718-960-8000
Website: http://www.lehman.cuny.edu/
Distance: 0 km

Sarah Lawrence College

Location: Sarah Lawrence College, Mead Way, Bronxville, NY, USAPhone: +1 914-337-0700
Website: http://www.sarahlawrence.edu/
Distance: 8.14 km

Yeshiva University

Location: Yeshiva University, West 185th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-960-5400
Website: http://www.yu.edu/
Distance: 3.94 km

Manhattan College

Location: Manhattan College, Manhattan College Parkway, Bronx, NY, USAPhone: +1 718-862-8000
Website: http://www.manhattan.edu/
Distance: 1.95 km