fbpx

Đại học Lehigh (Lehigh University) được thành lập năm 1865 tại Bethlehem, Pennsylvania. Trường là đại học tư nhân, bao gồm bốn cao đẳng: cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, cao đẳng Giáo dục, Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng máy tính Rossin, và cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế. Trường có hơn 6,600 sinh viên ghi danh cả hệ đại học và sau đại học. Một loạt các chương trình được cung cấp trong lĩnh vực Nghệ thuật, Khoa học và Quản trị Kinh doanh.

 

Đại học Lehigh (Lehigh University) được thành lập năm 1865 tại Bethlehem, Pennsylvania. Trường là đại học tư nhân, bao gồm bốn cao đẳng: cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, cao đẳng Giáo dục, Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng máy tính Rossin, và cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế. Trường có hơn 6,600 sinh viên ghi danh cả hệ đại học và sau đại học. Một loạt các chương trình được cung cấp trong lĩnh vực Nghệ thuật, Khoa học và Quản trị Kinh doanh.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Desales University

Location: DeSales University, Station Avenue, Center Valley, PA, USAPhone: +1 610-282-1100
Website: https://www.desales.edu/
Distance: 7.57 km

Lehigh University

Location: Lehigh University, Memorial Drive West, Bethlehem, PA, USAPhone: +1 610-758-3000
Website: http://www.lehigh.edu/
Distance: 0 km